Privatlivspolitik og GDPR

 

Persondataoplysninger og formål

Skandino Travel behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Typisk anvender vi disse oplysninger til kundeadministration og for at sikre, at vi kan levere de tjenester til den rejse, du har købt af os. Vi håndterer normalt almindelige personoplysninger og i nogle tilfælde oplysninger, om specielle behov såsom diætpræferencer.

Når vi indsamler oplysninger fra dig, inkluderer det typisk kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt andre oplysninger som pasnummer og fødselsdato, især hvis det er nødvendigt i forbindelse med booking af ydelser hos vores leverandører. Derudover kan vi også indsamle oplysninger om særlige behov og præferencer.

 

Hvad bruges oplysningerne til

Skandino Travel anvender dine personoplysninger til at opfylde de formål, som nævnes herunder. Ikke alle formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller behandlingstyper gælder for dig i alle tilfælde. Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Behandling af personoplysninger i overenstemmelse med gældende love

Skandino Travel behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende love og regler, som vi er forpligtet til at overholde som en del af vores virksomhedsdrift. Dette kan inkludere opfyldelse af forskellige lovmæssige indberetnings- eller oplysningskrav. Vi stræber altid efter at sikre, at de personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede.

Videregivelse af personoplysninger

Skandino Travel deler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at drive vores virksomhed, herunder at levere dine rejser og andre relaterede produkter, som du har købt hos os. Vi vil typisk dele personoplysninger med følgende modtagere i forbindelse med din rejsebestilling:

  1. Indenrigs flyselskaber: Vi videregiver personoplysninger til leverandører i forbindelse med bestilling af din rejse, hvor indenrigs fly er inkluderet i programmet, og bookes af leverandøren, herunder pasoplysninger til at booke flyrejsen.
  2. Hoteller, lodges og krydstogtskibe: Dine oplysninger deles med de overnatningssteder, du skal benytte under din rejse, herunder navn, værelsespræferencer, specielle ønsker såsom kostbehov og assistance ved handicap eller sygdom.
  3. Transportselskaber: Hvis du har busrejser inkluderet i din rejse, deles dine oplysninger med transportselskaber, herunder navn og eventuelle særlige behov.
  4. Lokale rejseoperatører: For udflugter, transfers og rundrejser kan vi dele dine oplysninger med lokale rejseoperatører, herunder navn, ankomst-/afrejsetidspunkter, præferencer og specielle krav som specialmenuer eller særlig assistance.

Vi sikrer, at dine oplysninger behandles fortroligt og kun deles med de relevante parter i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Vidergivelse af oplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS)

Skandino Travel overfører dine personoplysninger uden for EU/EØS, når det er praktisk muligt, gennem EU-Kommissionens standardoverførselskontrakter. Når dette ikke er muligt, sker overførslen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 49, 1 (b), nødvendigt for at opfylde din rejsekontrakt eller på forudgående anmodning.

Bemærk, at når dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i forbindelse med rejsebestillinger hos Skandino Travel, vil de ikke have samme beskyttelsesniveau som efter danske eller EU-retlige regler.

Denne overførsel indebærer en risiko, da det pågældende land måske ikke har klare regler om myndigheders adgang til dine oplysninger, manglende uafhængigt tilsyn og effektive retsmidler.

Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger sendes til modtagere uden for EU/EØS, bedes du informere os ved bestilling. Skandino Travel deler ikke dine oplysninger uden for EU/EØS, medmindre nødvendigt for at levere din rejse.

 

Opbevaringsperiode for oplysninger

Skandino Travel opbevarer kun personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde det formål, hvortil de er blevet indsamlet. Hvis opbevaring er påkrævet i henhold til nationale lovkrav, f.eks. i forbindelse med bogføring, vil vi respektere disse lovpligtige opbevaringsperioder.

Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige, sørger vi for at slette dem på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

Dine rettigheder

du ret til at udøve dine rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Dette inkluderer retten til at anmode om indsigt i de personoplysninger, Skandino Travel har om dig, samt retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af disse oplysninger, herunder mod automatiserede afgørelser, profilering og direkte markedsføring. Du kan også anmode om berigtigelse eller sletning af ukorrekte oplysninger, tilbagetrække samtykke til behandling af dine oplysninger og udøve din ret til dataportabilitet.

Kontakt os venligst på info@skandinotravel.com, hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Ved ønsket om at klage over Skandino Travels behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte:

Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk